Rubik’s Cube Style Clock

22 12 2008

Rubik's Cube Style Clock

Rubik's Cube Style Clock

ถ้าคุณกำลังหาของขวัญอยู่ ขอแนะนำนาฬิกาทรงลูกบิด แทนที่จะบิดเพื่อให้หน้าสีตรงกัน
แต่ลูกบิดนาฬิกานี้จะบิดเพื่อเปลี่ยนการแสดงค่าต่างๆ เช่น นาฬิกา, ตั้งปลุก, ปฏิทิน และอุณหภูมิ เก๋ไก๋ไหมล้า ประมาณ 700 บาท
calendar mode

Rubik's Cube Style Clock: calendar mode

If you are looking for a cool gift, I recommend this Rubik’s Cube Style Clock.
For this cube we do not rotate for the same colour. But to change the mode of displaying: clock, alarm, calendar and temperature. Is it snazzy, isn’t it. ($20)


Found: